Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2019

WpiwnicyUdziadka
8531 6185 500
Reposted frompiehus piehus viaupinthesky upinthesky
WpiwnicyUdziadka

October 03 2019

WpiwnicyUdziadka
Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viarybasferyczna rybasferyczna
WpiwnicyUdziadka

August 29 2019

WpiwnicyUdziadka
1338 0209 500
Reposted fromlaluna laluna viarybasferyczna rybasferyczna

August 06 2019

WpiwnicyUdziadka
4532 c070 500
Reposted fromcontigo contigo vialaparisienne laparisienne
WpiwnicyUdziadka
9903 e186 500
Reposted fromcontigo contigo vialaparisienne laparisienne
WpiwnicyUdziadka
4305 8a3b 500
!
Reposted fromEmisja Emisja viagabrynia gabrynia
WpiwnicyUdziadka
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
WpiwnicyUdziadka
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viakingavonschabert kingavonschabert
WpiwnicyUdziadka
1058 f8d2 500
Reposted fromowca owca viamala-szelma mala-szelma
WpiwnicyUdziadka
7102 25a5 500
Reposted fromjaphy japhy viamala-szelma mala-szelma
WpiwnicyUdziadka
8150 cc3e 500
Nobelon
Reposted fromkopytq kopytq viamala-szelma mala-szelma
WpiwnicyUdziadka
7023 6302 500
Reposted fromfine-arts fine-arts viamala-szelma mala-szelma
WpiwnicyUdziadka
6492 22b8 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaupinthesky upinthesky
WpiwnicyUdziadka
9598 92dd 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viageralt geralt
WpiwnicyUdziadka

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
WpiwnicyUdziadka
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
WpiwnicyUdziadka
3647 62ab
WpiwnicyUdziadka
4710 fb72 500
Reposted frommakle makle viakingavonschabert kingavonschabert
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl