Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

WpiwnicyUdziadka
5592 4b7e 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viapoppyseed poppyseed
WpiwnicyUdziadka
4536 349a 500
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viaolgush olgush
7625 f02b 500
Reposted fromkimik kimik viaolgush olgush
WpiwnicyUdziadka
8722 bdf9 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viaolgush olgush
WpiwnicyUdziadka
0074 9e42 500
Reposted fromLadykwa Ladykwa viapelnaradosci pelnaradosci
WpiwnicyUdziadka
5592 4b7e 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viapelnaradosci pelnaradosci
WpiwnicyUdziadka
9048 ae0b 500
Reposted fromdelain delain viapelnaradosci pelnaradosci
WpiwnicyUdziadka
2809 8f36 500
Reposted from10k-saints 10k-saints viapelnaradosci pelnaradosci
WpiwnicyUdziadka
Reposted fromgruetze gruetze viapelnaradosci pelnaradosci
WpiwnicyUdziadka
2839 8d41 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapelnaradosci pelnaradosci
WpiwnicyUdziadka
Chciałbym
zrozumieć człowieka,
który skacze z szesnastego piętra
i w locie krzyczy:
- Nie ma śmierci!

Chciałbym
zrozumieć drzewo,
które w samym środku lata
próchnieje.

Chciałbym
zrozumieć mordercę,
który klęczy nad swoją ofiarą
i płacze.

Chciałbym
zrozumieć Einsteina,
który na łożu śmierci mówi:
- Umieram
i nie wiem, co to wiatr.

Chciałbym
zrozumieć mężczyznę,
który stoi na czubku Everestu
i mówi:
- Nie wiem,
jak stąd zejść.

Chciałbym
zrozumieć kroplę rosy,
która mówi:
- Boję się deszczu.

Chciałbym
zrozumieć króla,
który w chwili koronacji mówi:
- Tak oto
traci się wolność.

Chciałbym
zrozumieć chłopaka,
który podciął sobie żyły
w stacji honorowego krwiodawstwa.

Chciałbym
zrozumieć przyjaciela,
który umarł dwa lata temu
i do tej pory jeszcze nie wrócił.

Chciałbym
zrozumieć faceta,
który patrzy w lustro i mówi:
- To nie jestem ja.
— Borszewicz
Reposted fromwstydem wstydem viapelnaradosci pelnaradosci
WpiwnicyUdziadka
WpiwnicyUdziadka
WpiwnicyUdziadka
9692 82ef
Reposted fromowca owca viamessinhead messinhead
WpiwnicyUdziadka
8664 8f1a 500
Reposted fromowca owca viamessinhead messinhead
WpiwnicyUdziadka
1025 0990
Reposted fromLadykwa Ladykwa viamy-anxieties my-anxieties
WpiwnicyUdziadka
7824 7ba9 500
Reposted fromtfu tfu viamy-anxieties my-anxieties
WpiwnicyUdziadka
1850 ca69 500
Liceum im. Powstańców Warszawy, Warszawa, 1947
Reposted fromciarka ciarka viaweselefigara weselefigara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl