Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

WpiwnicyUdziadka

March 11 2017

WpiwnicyUdziadka
Moja droga jest lepsza od twojej. Po prostu Mi zaufaj i z góry podziękuj za dobro, które z tego wyniknie.
Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyslam co do Ciebie, zamiarów pełnych pokoju. Jr 29, 11
Reposted fromupinthesky upinthesky
WpiwnicyUdziadka
0414 c372 500
Reposted fromupinthesky upinthesky
WpiwnicyUdziadka
A gdy serce Twe przytłoczy
Myśl, że żyć nie warto,
Z łez ocieraj cudze oczy,
Chociaż Twoich nie otarto.
— Maria Konopnicka
Reposted frommonstrum monstrum viasomethingmore somethingmore
WpiwnicyUdziadka
1758 152f 500
Meat, meet meat.
Reposted fromckisback ckisback viaupinthesky upinthesky
7785 ba8b 500

danofthebastille:

some wildflowers

WpiwnicyUdziadka
Gdy ci coś wpada do oka, pamiętaj, że to odrobina kosmosu.
— Julian Tuwim.
Reposted fromnutt nutt viaupinthesky upinthesky
WpiwnicyUdziadka
5618 8447 500
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert
WpiwnicyUdziadka
Chcesz jechać na Wyspy Bahama - powiedziałem - a Twoja Rachel to Atlantyk Północny. Jak myślisz, w którym z tych miejsc potrzeba prawdziwego mężczyzny? 
— John Eldredge- "Dzikie serce "
Reposted fromupinthesky upinthesky
WpiwnicyUdziadka
Naprawdę, naprawdę wierzę w to, że piękno pochodzi z wnętrza człowieka.
— Emma Watson
Reposted fromflorentyna florentyna viaupinthesky upinthesky
WpiwnicyUdziadka
Tylko kobiety, które są kochane, uwielbiane i hołubione przez mężczyzn wyglądają tak zdrowo. (...) Och, i twoje dłonie. Podejdź i daj mi dotknąć swoich dłoni, pewnie są ciepłe. Kochani ludzie mają ciepłe dłonie.
— Tie Ning - "Kobiety w kąpieli"
Reposted fromescapism escapism viaupinthesky upinthesky
WpiwnicyUdziadka
2945 cd38 500
Reposted fromssozs ssozs viakingavonschabert kingavonschabert
WpiwnicyUdziadka
7033 5e25
Teach em young.
Reposted fromupinthesky upinthesky
WpiwnicyUdziadka
3313 d49f
Gałczyński
WpiwnicyUdziadka
3970 9915 500
Reposted fromfelicka felicka viaupinthesky upinthesky
2154 bc94 500

kniivila:

This mushroom is doing its best

Reposted frompiecesofbird piecesofbird viaupinthesky upinthesky
1921 0247
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaupinthesky upinthesky
WpiwnicyUdziadka
7166 1a70
WpiwnicyUdziadka
7788 5f66
Matrioszka:))))
Reposted fromIriss Iriss viarybasferyczna rybasferyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl