Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

3995 85a6
Reposted fromlevindis levindis viagabrynia gabrynia
WpiwnicyUdziadka
5835 48bc 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagabrynia gabrynia
WpiwnicyUdziadka
9249 1f9f 500
Reposted fromoll oll viahope24 hope24
WpiwnicyUdziadka
Poszedłem na kawę. właśnie składałem zamówienie, kiedy spostrzegłem starca siedzącego samotnie w kącie.
To była duża kawiarnia, ale miałem wrażenie, że to jest jego miejsce, codziennie. Kelnerka przyniosła mu filiżankę kawy i wtedy dopiero zobaczyłem jego ręce. Maris, on miał najgorszy przypadek paraliżu albo choroby parkinsona, jaki w życiu widziałem - ręce tak mu się trzęsły, że zupełnie nie mógł nad nimi zapanować; nie było mowy o tym, żeby ten człowiek podniósł do ust filiżankę i nie wylał wszystkiego na siebie. Ale on się śmiał ! Jakby miał jakąś wielką sztuczkę w zanadrzu i zaraz chciał ją zademonstrować. Wyobraź sobie, że tymi swoimi trzęsącymi się rękami sięgnął za pazuchę i wyjął słomkę.
- Słomkę?
- Tak! Wielką, długą, żółtą słomkę i wrzucił ją wprost do filiżanki; wiesz, co mi  się najbardziej w tym podobało? Że kiedy pociągnął przez słomkę, rozejrzał się wokoło z tak dumnym uśmiechem, jakby chciał całemu światu ogłosić, że żadne, nawet najbardziej pokrzywione ręce nie są w stanie powstrzymać go od picia kawy. Wiesz, co mnie uderzyło? Że muszę o tym opowiedzieć właśnie tobie - częściowo dlatego, że ostatnio mam ochotę mówienia tobie o wszystkim, ale częściowo dlatego, że ty jesteś moją słomką, Maris. Bez ciebie, wiem to teraz, nie byłbym w stanie..
- Napić się kawy - zachichotała Maris.
- Napić się życia; zanim ciebie poznałem, miałem właśnie takie roztrzęsione ręce.
— Jonathan Carroll – Śpiąc w płomieniu
WpiwnicyUdziadka
Reposted fromFlau Flau viarybasferyczna rybasferyczna

April 16 2017

WpiwnicyUdziadka
2114 9fc3
Reposted fromiamstrong iamstrong viahope24 hope24
1826 4f92 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viahope24 hope24
0720 58ff 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vialaters laters
2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish viahope24 hope24
WpiwnicyUdziadka
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viahope24 hope24
WpiwnicyUdziadka
Reposted fromiv-vi iv-vi viazakurzonateczka zakurzonateczka
WpiwnicyUdziadka
WpiwnicyUdziadka
WpiwnicyUdziadka
Przebaczenie- oto największy cud.
Reposted fromonnomnom onnomnom viarybasferyczna rybasferyczna
WpiwnicyUdziadka
Na koniec dnia pozwól sobie odpocząć. Usiądź i pozwól by Twoja dusza delektowała się ciszą, w której objawia się Boża obecność. 
— #25
Reposted fromffina ffina viarybasferyczna rybasferyczna
WpiwnicyUdziadka
Przypomnij sobie uczucie, jakiego doświadczasz, gdy ktoś cię chwali, kiedy jesteś uznany, zaakceptowany, oklaskiwany. A teraz zestaw je dla kontrastu z uczuciem, jakiego doznajesz na widok zachodu lub wschodu słońca, lub w ogóle przyrody, albo kiedy czytasz książki, lub oglądasz film, który ci się naprawdę podoba. Staraj się odświeżyć w sobie to ostatnie uczucie i porównaj je z pierwszym, które przeżywałeś, gdy cię chwalono. Zrozum, że ten pierwszy rodzaj uczucia pochodzi z szukania swojej własnej chwały i stawiania siebie na pierwszym miejscu. Jest to uczucie z tego świata. Drugie uczucie natomiast pochodzi ze spełnienia aspiracji i nadziei, jest to uczucie duszy
— "Wezwanie do Miłości" Anthony de Mello
Reposted fromonnomnom onnomnom viarybasferyczna rybasferyczna
WpiwnicyUdziadka

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
WpiwnicyUdziadka
2434 8487
WpiwnicyUdziadka
Ludzie kochają rąbanie drewna. W tym działaniu od razu widać rezultaty.
— Albert Einstein
Reposted fromavooid avooid viarybasferyczna rybasferyczna
WpiwnicyUdziadka
6169 c308
Reposted fromupinthesky upinthesky viarybasferyczna rybasferyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl