Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2019

WpiwnicyUdziadka
WpiwnicyUdziadka
Marzyłem o Tobie, zanim Cię w ogóle ujrzałem na oczy. 
— D
Reposted fromagatiszka agatiszka viaupinthesky upinthesky
WpiwnicyUdziadka
3361 6586 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viageralt geralt
WpiwnicyUdziadka
2698 feca 500
WpiwnicyUdziadka
2698 feca 500
WpiwnicyUdziadka
Wyciskaj życie jak cytrynę.
Wdychaj zapach lasu.
Podziwiaj to co rośnie.
Poczuj rosę pod stopami.
Nie złość się na padający deszcz.
Rozmawiaj z ludźmi.
Uśmiechaj się do siebie.
Dobrze się odżywiaj.
Nie narzekaj na innych.
Nie bój się zmian.
Spełniaj swoje marzenia.
Ćwicz uważność.
Zachwycaj się codziennością.
Bądź wdzięczny.
— esencja
Reposted fromlovvie lovvie viakingavonschabert kingavonschabert
WpiwnicyUdziadka
9854 f7ce
Niepokojąco prawdziwe.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viarybasferyczna rybasferyczna
WpiwnicyUdziadka
WpiwnicyUdziadka
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: "Cholera, kto by pomyślał?"
Reposted fromparafina parafina viarybasferyczna rybasferyczna
WpiwnicyUdziadka
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

June 03 2019

WpiwnicyUdziadka
4820 dff0 500
Reposted fromswinkaszynka swinkaszynka viawarkocz warkocz
WpiwnicyUdziadka
4932 b267 500
Reposted fromtichga tichga viawarkocz warkocz
WpiwnicyUdziadka
Wyciskaj życie jak cytrynę.
Wdychaj zapach lasu.
Podziwiaj to co rośnie.
Poczuj rosę pod stopami.
Nie złość się na padający deszcz.
Rozmawiaj z ludźmi.
Uśmiechaj się do siebie.
Dobrze się odżywiaj.
Nie narzekaj na innych.
Nie bój się zmian.
Spełniaj swoje marzenia.
Ćwicz uważność.
Zachwycaj się codziennością.
Bądź wdzięczny.
— esencja
Reposted fromlovvie lovvie viakingavonschabert kingavonschabert
WpiwnicyUdziadka
Saskia Keultjes
WpiwnicyUdziadka
3303 1894 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viawarkocz warkocz

May 26 2019

WpiwnicyUdziadka
WpiwnicyUdziadka
7122 66ee
Reposted fromskonam skonam viaupinthesky upinthesky
WpiwnicyUdziadka
2537 1a2a
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaupinthesky upinthesky
WpiwnicyUdziadka
0261 719c
Reposted fromRowena Rowena viaupinthesky upinthesky
WpiwnicyUdziadka
0888 bd7b 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl