Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2016

WpiwnicyUdziadka
Reposted fromposzum poszum viayox yox
WpiwnicyUdziadka
0226 1d98 500
Reposted fromzdzir zdzir viagdziejestola gdziejestola
WpiwnicyUdziadka
7771 168d 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viabadblood badblood
WpiwnicyUdziadka
4867 e609
Reposted fromNothinggg Nothinggg viagdziejestola gdziejestola
WpiwnicyUdziadka
6135 fd6c 500
Reposted fromkiffer kiffer viagaypreacher gaypreacher
WpiwnicyUdziadka
WpiwnicyUdziadka
1214 cda4 500
Reposted fromdjahnee djahnee viagaypreacher gaypreacher
WpiwnicyUdziadka
4570 e1da 500
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viagaypreacher gaypreacher
WpiwnicyUdziadka
Jeśli chcesz poznać człowieka, nie słuchaj co mówią o nim inni, posłuchaj co on mówi o nich
— Audrey Hepburn
Reposted fromemeraldgirl emeraldgirl viapusto pusto
WpiwnicyUdziadka
8467 661b
Reposted fromedyta edyta viaBellaBella BellaBella
WpiwnicyUdziadka
8644 9237 500
Nie obniżaj wymagań.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaucisz ucisz
WpiwnicyUdziadka
9840 8d1b
Reposted fromBellaBella BellaBella
WpiwnicyUdziadka
4008 f99f
Reposted fromvs vs viagaypreacher gaypreacher
WpiwnicyUdziadka
4319 999a

dude.
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viagaypreacher gaypreacher
WpiwnicyUdziadka
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viafou fou
WpiwnicyUdziadka
WpiwnicyUdziadka
WpiwnicyUdziadka
8706 a56f 500
Reposted fromrobcochcesz robcochcesz viamala-szelma mala-szelma
WpiwnicyUdziadka
9632 8070
Reposted fromTheWhiteKnight TheWhiteKnight
WpiwnicyUdziadka
Kochaj siebie tak, jak kocha cię Bóg - patrząc na to co niewidoczne dla oczu. Niech twoja samoakceptacja przelewa się na zewnątrz, tak żebyś promieniowała pozytywnymi emocjami, które będą udzielać się ludziom wokół ciebie
— Nick Vujicic/"Bez granic"
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viafou fou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl