Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

WpiwnicyUdziadka
WpiwnicyUdziadka
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viabesideyou besideyou
WpiwnicyUdziadka
9288 2c0e
Reposted fromkarmacoma karmacoma
WpiwnicyUdziadka
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viacomiendolirica comiendolirica
WpiwnicyUdziadka
3810 f5ef
Reposted fromMiziou Miziou viakarmacoma karmacoma
WpiwnicyUdziadka
0888 bd7b 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viapoczekalniadusz poczekalniadusz
WpiwnicyUdziadka
9614 3ce6
Reposted fromkarmacoma karmacoma
WpiwnicyUdziadka
9623 8c39
Reposted fromkarmacoma karmacoma
WpiwnicyUdziadka
Reposted fromjasminum jasminum viarybasferyczna rybasferyczna

February 19 2017

WpiwnicyUdziadka
Opowiadam, jak mi minął dzień. Najlepszy dzień, jaki spędziłem samodzielnie w Chicago.
Dostałem awans.
Poszedłem na fajny, długi spacer.
Wydałem ciężko zarobione pieniądze na coś pięknego.
Zjadłem tę piękną rzecz, była smaczna.
Zaprzyjaźniłem się z kimś.
Dostałem prezent. 
Nauczyłem się czegoś.
To był naprawdę wspaniały dzień. 
Mówię Lilly, że ją kocham, że tęsknię za nią. Wydaję ostatniego dolara na żeton do domu. Jakaś cząstka mnie spodziewa się, że Lilly będzie na mnie czekać. Dałbym wszystko, żeby czekała. Lilly nie czeka.
Jestem sam. Kładę się, nie mogę zasnąć.
Wyczekuję ciemności. 
— James Frey - Mój przyjaciel Leonard
Reposted fromhydrosphere hydrosphere vialaters laters
WpiwnicyUdziadka
0718 cab6
Reposted fromartlover artlover viakudi kudi
WpiwnicyUdziadka
8799 a067
Reposted frommartynkowa martynkowa viakudi kudi
WpiwnicyUdziadka
1238 6224 500
Reposted fromYuei Yuei viahope24 hope24
WpiwnicyUdziadka
Smog z powietrza osadza się ludziom w sercach.
Reposted fromawita awita viahope24 hope24
4551 3a20 500

food-porn-diary:

Dark chocolate tart with blackberries and hazelnut praline [1068x1600]

Reposted fromwestwood westwood viagabrynia gabrynia
WpiwnicyUdziadka
Reposted frommeem meem viagabrynia gabrynia
WpiwnicyUdziadka
9367 7d34 500
Reposted fromdilma dilma viagabrynia gabrynia
WpiwnicyUdziadka
3839 2c0a 500
Reposted frommeem meem viagabrynia gabrynia
WpiwnicyUdziadka
3957 4bd3 500
Reposted frompffft pffft viagabrynia gabrynia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl